Donaties en schenkingen

Het Lalique Museum is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een culturele status. Dit houdt in dat het schenken of nalaten aan het museum extra fiscale voordelen biedt. Het museum betaalt geen belasting over uw gift en deze komt dus geheel ten goede aan onze doelstellingen. Door uw gift aan onze culturele ANBI stichting heeft u optimaal fiscaal profijt van uw gift. Check onze ANBI-status of lees meer over fiscale voordelen en voorwaarden bij donaties en schenkingen op de website van de Belastingdienst

Sinds het museum haar deuren heeft geopend in 2011 is het museum explosief gegroeid. Daarom verhuist het museum in de toekomst naar de oude Commanderij van Doesburg. Het restaureren en inrichten van deze locatie zal niet kunnen zonder bijdragen.

U kunt het museum steunen op een van de volgende manieren

Klik hier voor meer informatie over uw fiscale voordelen bij schenking door particulieren en bedrijven.

Ambitie

Het Lalique Museum in Doesburg heeft de ambitie het aantrekkelijkste en grootste Lalique Museum ter wereld te worden. Zij wil dit realiseren door:

  • Het continu presenteren van een interessante collectie in een steeds wisselende samenstelling;
  • Het houden van tentoonstellingen gewijd aan een specifiek onderwerp;
  • Doorlopende verbetering van de presentatie en de beleving;
  • Bieden van de mogelijkheid het museum met een groep te bezoeken en daarbij gastvrij en exclusief ontvangen te worden;
  • Het houden van lezingen en publiceren van artikelen en boeken;
  • Contact te houden met geïnteresseerden in binnen- en buitenland.

Het Lalique Museum werkt voornamelijk met een vaste, professionele groep vrijwilligers en ontvangt geen subsidies voor de exploitatie en/of de collectie. Het Lalique Museum is voor deze financiering aangewezen op giften. Wilt u het Lalique Museum steunen en direct een donatie doen? Dan kunt u het bedrag overmaken naar NL45 SNSB 0787461741 ten name van Société Musée Lalique Pays Bas te Doesburg. Heel hartelijk dank!