Gratis toegang met VIP-KAART VriendenLoterij (1 persoon per kaart)

Privacy policy

  Met ons beleid willen we voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

  Het Lalique Museum en haar leveranciers, waarmee we een verwerkingsovereenkomst hebben, gaan zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken we in een beveiligde omgeving om bijvoorbeeld een e-mail of nieuwsbrief te sturen, uw bezoek aan ons museum goed te laten verlopen, of om te communiceren over uw deelname aan een arrangement, om transacties goed uit te kunnen voeren en om u van noodzakelijke en/of relevante informatie te kunnen voorzien, en om uw betaling te innen. Met uw geanonimiseerde persoonsgegevens wordt aan profilering gedaan. Dat betekent dat op basis van uw gegevens klantprofielen kunnen worden aangemaakt om onze communicatie en marketing te optimaliseren. Uw gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden.

  Uw gegevens worden verzameld door Stichting Société Musée Lalique Pays Bas en een externe verwerker CM.com.

  Welke gegevens in welke situatie worden bewaard leest u hierna:

  1. Heeft u zich geabonneerd op onze gratis nieuwsbrief dan hebben we de onderstaande persoonsgegevens van u:

  Naam

  Emailadres

  2. Bent u Vriend van ons museum geworden, dan hebben we de onderstaande persoonsgegevens van u ontvangen:

  Naam-adres-postcode-woonplaats

  Telefoonnummer(s)

  Emailadres

  Geslacht

  Betalingsgegevens

  3. Heeft u op onze website een ticket gekocht, dan hebben we onderstaande persoonsgegevens van u:

  Voornaam

  Achternaam

  Postcode

  Emailadres

  Voor de ticketverkoop zorgt onze leverancier CM.com waar we een verwerkingsovereenkomst mee hebben. Zij kunnen uw postcode gebruiken voor profilering.

  Bewaartermijn gegevens
  Lalique Museum bewaart de gegevens zolang u een actieve bezoeker of gast bent. Na twee tot ongeveer zeven jaar van inactiviteit worden uw gegevens automatisch omgezet zodat ze niet meer herleidbaar zijn naar u als persoon. Dit heet anonimiseren. Uw persoonsgegevens worden dan verwijderd.

  Derden
  Wij zullen uw gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Tenzij dat wettelijk verplicht is. De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

  Beeldmateriaal
  We kunnen u vragen of we een foto en of video van u mogen gebruiken voor promotionele doeleinden. We plaatsen embedded video’s van YouTube, vimeo en andere aanbieders op onze websites en social media. Hiervoor gelden de privacyregels van deze platformen.

  Cookies-beleid
  Op onze website maken we gebruik van functionele en analytische cookies. Dat zijn kleine bestandjes met informatie die op uw computer worden geplaatst. Hiermee meten wij het bezoek op onze website en optimaliseren we onze website. We gebruiken Google Analytics om het gedrag van onze websitebezoekers te analyseren. Hierbij worden geen persoonsgegevens opgeslagen of aan derden verstrekt.

  Cookies aan- en uitzetten
  Op onze website kunt u cookies accepteren. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies op onze website niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

  Privacy-beleid
  Dit beleid heeft betrekking op alle diensten van het Lalique Museum. U dient zich ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacy-beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze website geeft u aan het privacy-beleid te accepteren.

  Wijzigingen in ons privacy-beleid
  Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

  Vragen en feedback
  We controleren regelmatig of we aan dit privacy-beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy-beleid, kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar info@laliquemuseum.nl. Onze privacyfunctionaris draagt zorg voor uw gegevensbescherming. U kunt u te allen tijde op uw verzoek uw persoonsgegevens laten verwijderen.

  Lalique Museum Nederland/Stichting Société Musée Lalique Pays Bas, Doesburg