Jaarrekening

Hieronder vindt u de jaarrekeningen van het Lalique Museum en meer informatie over de financiële stromen. In ons Meerjarenbeleidsplan leest u meer over de toekomstvisie en de aanpak van het Lalique Museum.

 • Download de jaarrekening van 2019 (PDF)
 • Download de jaarrekening van 2018 (PDF)
 • Download de jaarrekening van 2017 (PDF)
 • Download de jaarrekening van 2016 (PDF)
 • Download de jaarrekening van 2015 (PDF)
 • Download de jaarrekening van 2014 (PDF)
 • Download de jaarrekening van 2013 (PDF)
 • Download de jaarrekening van 2012 (PDF)

Het museum huldigt het beginsel van “Cultureel Ondernemerschap” en stelt zich ten doel zoveel mogelijk op eigen kracht de exploitatie te voeren en de ambities waar te maken. De stichting heeft opdracht gegeven aan BGH accountancy om de jaarrekening van de stichting op te stellen. BGH accountancy is SRA lid en zij werken volgens deze norm.

Het museum dankt in feite zijn bestaansrecht aan een particulier initiatief. Het is duidelijk dat alert zijn op de kosten een kerntaak is van het museum. Het museum werkt dan ook voornamelijk met onbetaalde krachten. Alleen daar waar specifieke kennis en vaardigheden nodig zijn worden betaalde krachten ingezet.

De jaarrekening van de stichting laat zien dat het hoofdbestanddeel van de inkomsten tot stand komt door de entreegelden en de arrangementen die gegeven worden in het museum. De uitgave van de boekenserie 'Microcosmos van René Lalique' draagt eveneens bij aan de inkomsten van de stichting. Op de derde plaats wordt het inkomen gevormd door de verkoop in de museumwinkel. Op de vierde plaats zijn er de giften van verscheidene stichtingen. In de afgelopen jaren heeft het museum onder andere kunnen rekenen op de steun van de volgende instanties en bedrijven:

 • De Gravin van Bylandt Stichting heeft het voortouw genomen door de schenking van een LED scherm waardoor de vergrotingen in het boek ook op dit scherm te zien zijn. Het werkt zeer stimulerend bij de verkoop van het boek.
 • Bij de laatste expositie hebben de “Gestichten Weldadigheid Doesburg”, “Doesburgs Goed” en “Sikkens” een subsidie gegeven. Zij hebben het mogelijk gemaakt dat de digitale middelen nu ruimer vertegenwoordigd zijn in het museum.
 • De familie Vroom heeft de toekomstige holografische kamer van de Commanderij geadopteerd. 

Schenkingen, legaten en erfstellingen zijn verder van groot belang voor de toekomst van het museum. Voor een belangrijk deel van zijn activiteiten is het museum voor collectievorming afhankelijk van particuliere verzamelaars.