Gratis toegang met VIP-KAART VriendenLoterij (1 persoon per kaart)

ANBI

De Stichting Société Musée Lalique Pays Bas, publiekelijk bekend als 'Lalique Museum', beschikt sinds 10 augustus 2011 over een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Tevens kreeg de stichting op 1 januari 2012 de status 'Culturele instelling'. De stichting is derhalve aangemerkt als 'Culturele ANBI'. Het schenken of nalaten aan het museum kan (extra) fiscale voordelen opleveren. Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst

Stichtingsgegevens

 • Stichting Société Musée Lalique Pays Bas
 • Nummer Kamer van Koophandel: 53333934
 • RSIN: 850842049
 • Gasthuisstraat 1, 6981 CP Doesburg
 • Telefoonnumer: 0313-471410
 • E-mailadres: info@laliquemuseum.nl 

Doelstelling

De stichting heeft als doelstelling om het leven en werk van René Lalique en de kunst van zijn tijd toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen, om hen te verrijken en te inspireren.

Beleidsplan

De stichting beschikt over een beleidsplan voor de periode 2023-2027. U kunt het plan hier downloaden. 

Bestuurssamenstelling

 • Voorzitter - De heer Drs. J.S. (Santino) Melssen
 • Penningmeester - De heer Mr.drs. M.J.A. (Martijn) Vermunt RB
 • Secretaris - De heer R.N. (Norbert) de la Rive Box

Beloningsbeleid

De bestuurders van de stichting werken onbezoldigd en ontvangen derhalve geen inkomsten voor activiteiten die voortvloeien uit hun functie. 

Activiteiten

De stichting opereert binnen de sector Kunst & Cultuur in Nederland en organiseert het gehele jaar door activiteiten, die erop gericht zijn om de (naams)bekendheid van het museum onder het algemeen publiek te vergroten en zoveel mogelijk kunstliefhebbers kennis te laten maken met het werk van René Lalique en tijdgenoten. Ook worden er activiteiten ontplooid die erop gericht zijn om de overgang naar het nieuwe museumpand de Commanderij zo goed mogelijk te realiseren. De belangrijkste activiteiten zijn:

 • Het continu presenteren van een interessante collectie in een steeds wisselende samenstelling;
 • Het organiseren van tentoonstellingen gewijd aan een specifiek onderwerp;
 • Het online en offline promoten van het museum en haar activiteiten;
 • Professionalisering en doorlopende verbetering van de presentatie en de beleving;
 • Het houden van lezingen en publiceren van artikelen en boeken;
 • Fondsenwerving;
 • Het onderhouden van contacten met collega-instellingen en geïnteresseerden in binnen- en buitenland.

Jaarrekeningen

Hieronder vindt u de jaarrekeningen van de stichting.

De stichting huldigt het beginsel van “Cultureel Ondernemerschap” en stelt zich ten doel zoveel mogelijk op eigen kracht de exploitatie te voeren en de ambities waar te maken. De stichting heeft opdracht gegeven aan BGH accountancy om de jaarrekening van de stichting op te stellen. BGH accountancy is SRA-lid en zij werken volgens deze norm.

De stichting dankt zijn bestaansrecht aan een particulier initiatief. Het is duidelijk dat alert zijn op de kosten derhalve een kerntaak is. De stichting heeft 3 fte personeel in dienst en werkt voornamelijk met tientallen vrijwilligers. Daar waar specifieke kennis en vaardigheden nodig zijn, worden externe adviseurs ingehuurd. 

De jaarrekening van de stichting laat zien dat het hoofdbestanddeel van de inkomsten tot stand komt door de entreegelden en de arrangementen die gegeven worden in het museum. De uitgave van de boekenserie 'Microcosmos van René Lalique' en tentoonstellingscatalogi dragen eveneens bij aan de inkomsten van de stichting. Op de derde plaats wordt het inkomen gevormd door de verkoop in de museumwinkel. Op de vierde plaats zijn er de giften van verscheidene stichtingen. In de afgelopen jaren heeft het museum onder andere kunnen rekenen op de steun van de onderstaande organisaties. Daarnaast beschikt het museum over talloze particuliere donateurs. 

 • Vriendenloterij
 • Provincie Gelderland
 • Het Cultuurfonds
 • Mondriaanfonds
 • Ridderlijke Duitsche Orde- Balije van Utrecht
 • Gemeente Doesburg
 • Gravin van Bylandtstichting
 • Gifted Art
 • Stichting Zabawas
 • Hendrik Muller Fonds
 • Fonds 1999
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stichting Elise Mathilde
 • OostNL
 • Stadshotel Doetinchem
 • Sikkens Center