Gratis toegang met VIP-KAART VriendenLoterij (1 persoon per kaart)

Zeer succesvol jaar

Het Lalique Museum heeft een zeer succesvol jaar achter de rug. Dankzij subsidie van de Gemeente Doesburg heeft het museum een start kunnen maken met een professionele aanpak van de marketing en publiciteit. Door de sterke toename van het aantal bezoekers, en daarmee de inkomsten, kon dit met eigen middelen verder worden uitgebreid en verbeterd. Zo was het museum onder meer te zien via reclamespots op TV en artikelen in de Kunstkrant. Natuurlijk dragen ook de inzet van de vele vrijwilligers, de bijzondere tentoonstellingen van Chagall en Toorop en de prachtige eigen kerncollectie, in combinatie met onze prachtige Hanzestad enorm bij aan het succes van het museum. Het resultaat mag er zijn: het aantal bezoekers van het museum, en daarmee ook van Doesburg, is toegenomen van 22.000 in 2017 tot 40.000 in 2018!
In 2019 zal vanaf juli een tentoonstelling worden gewijd aan juwelen uit de periode van de art nouveau. Hierbij zal ook weer een onbekend juweel van René Lalique worden getoond.
Eind 2019 zal de tentoonstelling ‘Koninklijk Licht’ van start gaan. Bijzondere objecten van deze expositie zijn de kroonluchter, die René Lalique heeft vervaardigd voor de toenmalige Prinses Juliana, en een servies van de Engelse koninklijke familie.
Op De Commanderij gaat aannemer Claus verder met de restauratie van de oostelijke aanbouw en traptoren. In 2018 is een torenspits geplaatst op de traptoren en is het dak vervangen. Hiermee is het oude Riddergebouw weer beschermd tegen weer en wind. Daarnaast zijn in december 2018 de deuren van de holografische ruimte geplaatst. Deze belangrijke onderdelen van de restauratie zijn financieel mogelijk gemaakt door respectievelijk De Ridderlijke Duitsche Orde en de familie Vroom-Van Ark.
Tegelijkertijd wordt er met hulp van verschillende partijen hard gewerkt aan het verkrijgen van de benodigde gelden om de restauratie te voltooien. Wij vertrouwen erop dat deze aanpak over niet al te lange tijd tot succes leidt. Door de explosieve groei van het museum is een overgang naar De Commanderij noodzakelijker dan ooit. Door de sterk verbeterde financiële positie van het museum wordt het mogelijk zelf een geldelijke bijdrage te leveren aan de restauratie waardoor het voor partijen interessanter wordt te participeren of te subsidiëren.
Het Lalique Museum is er zeker van dat de groei ook in 2019 zal blijven toenemen. Een groei die niet alleen ten goede komt aan het Museum, maar ook aan de stad Doesburg.