Gratis toegang met VIP-KAART VriendenLoterij (1 persoon per kaart)

Podium voor Britse art nouveau

In de tentoonstelling ‘Stromingen & Gestalten; juwelen en zilver van art nouveau tot art deco’ is een prominente rol weggelegd voor de Britse art nouveau-stijl. Deze stijl, in Groot-Britannië ‘modern  style’ genoemd, deed rond 1880 zijn intrede op ‘het  grootste eiland van Europa’ en was in feite een evolutionaire voortzetting van de eveneens in Engeland  ontstane Arts & Crafts Movement. De modern style vormde de basis voor art nouveau-stromingen in tal van andere landen en speelde een significante rol bij de verspreiding van deze sierlijke kunststroming, onder andere via het warenhuis Liberty & Co, waarvoor de ontwerper Archibald Knox een leidende figuur was.

Foto: gesp Archibald Knox voor Liberty & Co | 1905 |  sterlingzilver & email.