Gratis toegang met VIP-KAART VriendenLoterij (1 persoon per kaart)

Nieuwe gelden voor Commanderij

Beste mensen,

Mevrouw Vroom- Van Ark heeft middelen ter beschikking gesteld voor de realisatie van de holografische kamer op de Commanderij van Doesburg.
Hiermee is een belangrijke ruimte op de Commanderij geadopteerd en kan deze “Van Ark kamer” gerestaureerd en ingericht worden.

Daarnaast heeft de Ridderlijke Duitsche Orde te Utrecht een voorziening ter beschikking gesteld waarmee de oostelijke aanbouw en de traptoren in oude luister hersteld kunnen worden. Met name deze delen van het oude Riddergebouw zijn dringend aan restauratie toe.

De stichting is verguld met de ontwikkelingen. Voor de houders van de museumkaart is het museum nu gratis toegankelijk en zijn de bezoekersaantallen meer dan verdubbeld.
De internationale tentoonstelling “art nouveau en japonisme, een nieuwe golf” is tevens debet aan grote bezoekersstromen.
Alle Japanse prenten uit de collectie Wessels zijn deze maand wederom gewisseld.

Commanderij Doesburg huidige situatie